"Kwiat", instalacja (2019), wymiary: 220 cm x 170 cm x 150 cm

Niefestiwal, Moja Wolność, CSW Łaźnia, Gdańsk, 2019

Moja wolność pdf

Na pytanie czym jest wolność większość z nas zapewne odpowie, że jest to możliwość robienia i mówienia tego na co ma się ochotę. Wydaje się nam, że zależy ona przede wszystkim od warunków zewnętrznych. Jeśli nie możemy czegoś zrobić wynika to z narzuconych nam ograniczeń. Odpowiedzialnością za jej brak obciążamy „innych” – naszych "wrogów", z którymi walczyć musimy w imię swej autonomii. Dla mnie prawdziwa wolność ukryta jest w naszym umyśle. Podstawą dla jej odnalezienia jest chęć poznania nas samych: tak przyczyn naszych problemów jak i źródeł naszych fascynacji. Wygodniej oczywiście jest przyjmować gotowe wzorce, oceniać innych, a nie kwestionować samego siebie. Samoświadomość wymaga swoistej odwagi – nie wszystko co zobaczymy będzie ładne i przyjemne. Ważnym jest jednak aby się nie bać, słuchać siebie, rozpoznawać i starać się zrozumieć swoje emocje.
Wierzę, że jesteśmy naprawdę wolni, i zyskujemy szansę na szczęście i spełnienie, kiedy nauczymy się patrzeć krytycznie na samych siebie – rozmontowywać nasze wewnętrzne blokady, akceptować nasze ułomności i doceniać to co w nas autentyczne i pozytywne. Źródłem wolności jest świadomość. Niezależnie od tego jak istotne dla naszej kondycji jest doświadczenie dzieciństwa, w ciągu całego życia zmieniamy się pod wpływem różnych determinujących je okoliczności. Często żyjemy w tworzonych przez nas samych więzieniach nie zdając sobie sprawy jak cegła po cegle budujemy mury naszych cel. W naszych umysłach pojawia się mnogość kajdan i łańcuchów – starajmy się ich pozbyć, a przynajmniej je obluzować. Nie możemy tego zrobić, dopóki nie poznamy siebie. Świadomość jest więc kluczem do wolności. Kiedy uda nam się zrozumieć nasze najskrytsze lęki i nadzieje, wtedy, mimo ograniczeń narzuconych nam przez świat, nawet w naprawdę trudnych warunkach jesteśmy w stanie zakwitnąć niczym najpiękniejszy kwiat.