"Wcielenia Jelenia" w Państwowym Muzeum Etnograficznym, Warszawa, PL/ "The Incarnation of the Deer",the National Museum of Ethnography, Warsaw, PL

Współkuratorowanie i scenografia. Więcej zdjęć: TU

Od malowideł jaskiniowych do etażerki babuni, od dawnych mitów po współczesne mieszkania – wszędzie zwierzęta parzystokopytne! Jeleń baśniowy, magiczny, prestiżowy, kiczowaty, brokatowy, różowy, po prostu kultowy jest bohaterem wystawy Wcielenia Jelenia. Od najstarszych motywów mitologicznych, poprzez legendy i baśnie, po czas niesławy, gdy był traktowany jako symbol kiczu i wreszcie po triumfalną rehabilitację w ostatnich latach jako przewrotna, ironiczna i czarodziejska dekoracja – motyw jelenia nieustannie powraca w kulturze. Przyglądamy się jego burzliwym losom i rozmaitym wizerunkom. Motyw jelenia reprezentowany będzie zarówno przez prace artystów nieprofesjonalnych, dziewiętnastowieczną mieszczańską sztukę użytkową i jej późniejsze ludowe powidoki w postaci figurek, obrazów i makat, współczesne dekoracje ogrodowe i mieszkaniowe, przykłady dwudziestowiecznego projektowania i ilustracji.

From cave paintings to grandma's sideboard, from ancient myths to contemporary apartments – hoofed animals are everywhere! The deer – magical, mythical, prestigious, kitschy, glitter, pink, simply – the cult deer is the protagonist of „The Many Incarnations of Deer”. Perhaps no other animal has been so loved in the common imagination, and yet so controversial. The image of deer keeps reappearing in culture in many forms – from the oldest traces in mythology, the lore of fairytale and legend, through the time of infamy, when it was treated as a symbol of kitsch, until the present day and the victorious return of deer as an ironic, subversive decoration. We will examine the variety of images of deer in culture and its tumultuous career. It will be represented by vernacular art, 19th century petit-bourgeois interior decorations and its later folk echoes – figurines, paintings, handmade tapestries, contemporary home, and garden decor, design and illustration.

Text and translation: Olga Drenda (curator)
Co-curator and scenography: Mirella von Chrupek
graphic design: Julia Mirny