"Księgi Pana Tadeusza"/"The Books of Pan Tadeusz", fotografia i instalacja (2018), wielkość: 100 cm x 70 cm

PL
Dwanaście ksiąg „Pana Tadeusza” w interpretacji dwunastu współczesnych artystów wizualnych. Prace zaprezentowane zostały podczas wystawy w Muzeum Pana Tadeusza, Ossolineum, Wrocław.


Księgi Pana Tadeusza pdf

ENG
An epic poem in twelve parts interpreted by twelve contemporary artists presented as posters during an exhibition at Pan Tadeusz Museum, Ossolineum,
Wrocław, 2018.