"Księgi Pana Tadeusza"/The Books of Pan Tadeusz
fotografia i instalacja (2018)
wielkość:100 cm x 70 cm

PL
Dwanaście ksiąg „Pana Tadeusza” w interpretacji dwunastu współczesnych artystów wizualnych. Prace zaprezentowane zostały podczas wystawy w Muzeum Pana Tadeusza, Ossolineum, Wrocław.

ENG
An epic poem in twelve parts interpreted by twelve contemporary artists presented as posters during an exhibition at Pan Tadeusz Museum, Ossolineum,
Wrocław, 2018.