Księgi Pana Tadeusza

photography (2018), size: 100 cm x 70 cm

An epic poem in twelve parts interpreted by twelve contemporary artists presented as posters during an exhibition at Pan Tadeusz Museum, Ossolineum, Wrocław, 2018.

Dwanaście ksiąg „Pana Tadeusza” w interpretacji dwunastu współczesnych artystów wizualnych. Prace zaprezentowane zostały podczas wystawy w Muzeum Pana Tadeusza, Ossolineum, Wrocław.